در کنار آرامگاه میرزا کوچک خان، چه کسانی آرام گرفته‌اند؟!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در کنار آرامگاه میرزا کوچک خان، چه کسانی آرام گرفته‌اند؟!

شادروان ابراهیم فخرایی، شادروان اسماعیل جنگلی، آقا میرزا محمدی انشائی، ساریه خانم جنگلی، میرزا شعبان خان جنگلی، میرزا رحیم خان جنگلی، محمدعلی جنگلی، حاج احمد کسمایی، میرزا شکرالله کیهان و یوسف کیهان، میرزا ابراهیم جنگلی و همسرش، شادروان شیون فومنی.

راوی : مرتضی سخایی

 

Share