۴۸۰ میلیون تومان حقوق به بالا مشمول نرخ مالیاتی ۳۰ درصدی است

جزئیات نرخ مالیات بر مجموع درآمد لایحه بودجه | قضات و اعضای هیات علمی مستثنی شدند

از ۳۲۴ تا ۴۸۰ میلیون مشمول نرخ مالیات ۲۰ درصدی است. اما آخرین سقف مربوط به ۴۸۰ میلیون تومان حقوق به بالاست که مشمول نرخ مالیاتی ۳۰ درصدی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، بر اساس آخرین نسخه از لایحه بودجه ۱۴۰۳ تا سقف درامد ۱۴۴ میلیون تومان حقوق سالیانه از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. همچنین از ۱۴۴ تا ۱۹۸ میلیون تومان مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهد بود. بر این اساس مجموع درامد ۱۹۸ میلیون تومانی مشمول ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مالیات خواهد بود.

از ۱۹۸ تا ۳۲۴ میلیون تومان درامد نیز مشمول ۱۵ درصد مالیات است. از ۳۲۴ تا ۴۸۰ میلیون مشمول نرخ مالیات ۲۰ درصدی است. اما آخرین سقف مربوط به ۴۸۰ میلیون تومان حقوق به بالاست که مشمول نرخ مالیاتی ۳۰ درصدی است.

لازم به ذکر است بر اساس لایحه بودجه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات از شمول بند ث تبصره ۱۶ بودجه خارج شدند و مالیات آن‌ها بر مبنای ماده ۸۵ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه خواهد شد.

Share