از آمار شرم‌آور سزارین و بی عدالتى در زایشگاه‌ها خبر دارید؟

تجمع اعتراضى ماماها مقابل وزارت بهداشت؛ کمرمان زیر بار کار طاقت فرسا خم شده است

جمعی از ماماهای کشور در اعتراض به تضعیف جایگاه این رشته در بحث بهداشت و سلامت خانواده؛ مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، صبح امروز تعدادی از ماماها با حضور در مقابل وزارت بهداشت در اعتراض به عدم احقاق مطالبات‌شان و بى توجهى به حل مشکلاتشان در بخش درمان، بهداشت و آموزش بالینى تجمع کردند.

براساس این گزارش، این چندمین بار است که ماماها در اعتراض به عملکرد مسوولین وزارت بهداشت در احقاق حقوق قانونی خود اعتراض می‌کنند. ماماها نقش مهمی در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان کشور دارند. اعتراض آن‌ها به عدم اجراى ماده ۴۵ ، ۴۶ و ۵٠ قانون جوانى جمعیت و  تغییر نام ماما به مراقب ماما در شبکه بهداشت است، همچنین دانشجویان مامایی شرکت کننده نیز از تبعیض در آموزش بالینى گلایه‌مند هستند.

یکی از افراد حاضر در این تجمع به فارس می‌گوید: احیاى واحد مامایی، سلامت بارورى، و بهداشت مادر و کودک در مراکز جامع سلامت و تشکیل اداره کل مامایی و سلامت بارورى و پرداخت تعرفه زایمان به ماماهاى عامل زایمان در زایشگاه خواسته ما است.

شرکت کنندگان این تجمع که خواسته هاى خود را در پلاکاردهاى متعدد مطرح کرده بودند، خواستار ملاقات با شخص وزیر بهداشت شدند و شعار می‌دادند تا «تا با وزیر ملاقات نکنیم از اینجا نمی‌رویم».

همچنین مضمون برخى پلاکاردها و شعار تجمع کنندگان به حذف دفتر کار مامایی و ماما از سطوح ارجاع، ارائه خدمات مامایی توسط افراد غیرمتخصص و بی بهره بودن ماماها از تعرفه زایمان اشاره دارد.

اعتراض ها درحالی صورت گرفته که به گفته یکی دیگر از ماماهای حاضر، ماماها سالانه بیش از ۴٠٠ هزار زایمان انجام مى‌دهند ولى بهره‌اى از تعرفه و «کاى» زایمان نمى برند. یکی دیگر از تجمع کنندگان به موضوع قانون جوانی جمعیت اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد، چرا ماده ۵٠ قانون جوانى جمعیت و مصوبه پرداخت ٣٠ درصد تعرفه زایمان به ماما هاى زایشگاه اجرائی نشده است؟

دیگر فرد حاضر می‌گوید کمرمان زیر بار کار طاقت فرسا در زایشگاه خم شده است، جناب وزیر اطلاع دارید که بى توجهى به حرفه مامایی و  تعارض منافع در حوزه باردارى و زایمان چه بر سر زنان و کودکان کشور آورده است؟ آیا از خدشه دار شدن استقلال ماما در زایشگاه و افزایش تولد نوزادان نارس، کم وزن و نیازمند بسترى در بخش مراقبت هاى ویژه خبر دارید؟

یکی دیگر از افراد حاضر در این تجمع با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت گفت: جناب وزیر اطلاع دارید از آمار شرم آور میزان سزارین در کشور، از تعارض منافع، خدشه دار شدن استقلال ماما و بی عدالتى در زایشگاه هاى کشور مطلع هستید؟ ماما زایمان انجام مى دهد ولى تعرفه زایمان به دیگران پرداخت مى شود.

به گزارش فارس، در حال حاضر طبق آخرین آمار حدود ٨٠ هزار نفر ماما از دانشکده‌های پرستاری مامایی کشور در مقاطع مختلف فارغ تحصیل شده که حدود ٣۴ هزار نفر در دانشگاه‌های علوم پزشکی مشغول خدمت می‌باشند. حدود ١٧٠٠٠ نفر آن‌ها در مراکز زایمانی کشور به خدمت اشتغال دارند.

Share