در جلسه هیات ممیزه صورت گرفت؛

ارتقا مرتبه علمی ۲ عضو هیات علمی دانشگاه گیلان+ اسامی

یازدهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه گیلان از دوره جدید در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد که در این نشست با ارتقای مرتبه علمی ۲ عضو هیات علمی دانشگاه موافقت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، یازدهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه گیلان از دوره جدید صبح امروز دوشنبه ششم آذر ۱۴۰۲ در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد که در این نشست با ارتقای مرتبه علمی ۲ عضو هیات علمی دانشگاه به شرح زیر موافقت به عمل آمد.

– دکتر حسین نصیرایی عضو هیات علمی دانشکده فنی ارتقا به مرتبه دانشیاری
– دکتر شیرین شاهنگیان عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه ارتقا به دانشیاری

علاوه بر پرونده‌های ارتقا مرتبه، یک مورد درخواست فرصت مطالعاتی و یک مورد پرونده احتساب سوابق پیمانی نیز مطرح و تصمیم‌گیری شد.

Share