اعضای خبرگان بایستی عمار رهبر باشند

روایت عضو مجلس خبرگان از نطق انتقادی‌اش علیه روحانی؛ دست ما را بوسیدند

 سید رحیم توکل گفت: خبرگان هشتاد و خُرده‌ای نفر عضو دارند، هر یک بایستی عمار رهبر باشند؛ مثل بلاگردان رهبر باید باشند. اما این حرف‌های روحانی در واقع تضعیف مقام رهبری است، نه تقویت مقام رهبری.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از جماران، همزمان با ثبت نام حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، روز گذشته در خبرها آمد، «در جلسه اخیر مجلس خبرگان، توکل، نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری پشت تریبون، اظهارات تندی را علیه حسن روحانی مطرح کرده است.» و نوشت که روحانی نیز به این سخنان پاسخ داده است.

 سید رحیم توکل روایت آن جلسه از زاویه نگاه خود را بیان کرده است که مشروح آن در پی می‌آید:

یکی دو روز است که رسانه‌ها بحثی را درباره سخنرانی حضرتعالی در مجلس خبرگان و نقدهایی که درباره آقای دکتر حسن روحانی داشتید، منتشر کرده‌اند. خواستیم که در این باره صحبت بفرمایید؛ اصل قضیه چه بوده و نظر حضرتعالی در آن موضوعات چه بوده است؟

ما فقط دو تا موضوع را مطرح کردیم: یکی در مورد برنامه برجام مال آقای روحانی [بود و]یکی هم در مورد عفت و حجاب که رهبری فرمودند، این کار دشمن تهاجم فرهنگی نیست، {بلکه} شبیخون فرهنگی است؛ اما ایشان (روحانی) در زمانی که ریاست داشتند گفتند حتی اکثر مواد ۲۰۳۰ را اجرایی می‌کنم. یکی این را موضوع مطرح کرده بودیم.

دوم اینکه رهبری فرمودند اگر خارجی‌ها آن برگه برجام را پاره کنند، ما برگه برجام را آتش می‌زنیم. اما بعد از آن سخنانی آقای روحانی گفتند، «انگار یک منقلی اینجا هست که آدم بخواهد داخل آن کاغذی را آتش بزند!» این تعبیری که ایشان آوردند، چه تعبیر زشتی بود!

ما این دو تا{موضوع} را اینجا مطرح کرده بودیم.

این تعبیرات که نقل کردید را آقای روحانی قبلا آورده بودند، نه در این جلسه اخیر. درست است؟

در وقتی که ریاست جمهوری داشتند، آورده بودند، ما اینجا حرف‌شان را مطرح کردیم.

نوشته بودند که ظاهرا شما خیلی تندوتیز صبحت کردید. همین‌طور بوده است؟

بله. همین‌طور بوده است.

آیا ممکن است یک بخش‌هایی از آن سخنان را اشاره کنید و بیشتر توضیح بدهید؟

اصل قضیه مشخص است و خیلی توضیح هم نیاز نیست. خیلی تند برخورد کردم؛ گفتم که خبرگان به ۸۸ نفر عمار نیازمند است که یار رهبر باشند. این حرف‌ها تضعیف رهبری بوده و ما یک خرده{این بحث‌ها را} پروبالش دادیم.

گفتم که خبرگان هشتاد و خُرده‌ای نفر عضو دارند، هر یک بایستی عمار رهبر باشند؛ مثل بلاگردان رهبر باید باشند. اما این حرف‌های ایشان در واقع تضعیف مقام رهبری است، نه تقویت مقام رهبری.

موضع ایشان چه بود؟ آیا پاسخی دادند و صحبت کردند ایشان هم؟

ایشان روز اول اجلاس، صبح تا ظهر در مجلس بودند، ولی بعد از ظهر رفتند و نطقم من عصر بود. حرف‌هایم را زدم. ایشان فردا وقت گرفتند یک ربعی آمدند که دو سه جواب بدهند به آن اعتراضات من.

جواب دادند؟

نه، بچه‌ها در همان‌جا همکاری کردند کلیپی از آنچه که ایشان در مورد برجام، تهاجم{فرهنگی} و قانون ۲۰۳۰ گفته بود، همان‌جا پشت بلندگو گذاشتند.

توجیهات او غلط است. بچه‌ها صحبت‌های ایشان را دوبار از بلندگوی مجلس خبرگان پخش کردند.

یعنی بعد از اینکه آمد از صحبت‌هایش دفاع کرد، آن کلیپ‌ها هم پخش شد.

موضع دیگر شخصیت‌ها درباره ایشان و حرف‌هایی که شما زدید چه بود؟

بسیار موافق بودند؛ بعضی اعضای خبرگان می‌گفتند بگذار دست شما را ببوسیم! بعضی ما را بغل کردند، بعضی ما را بوسیدند، بعضی‌ها –یکی از این مسئولین- فردایش گفتند که شما غیرت اسلامی را به منصه ظهور گذاشتید؛ ما باید دست شما را ببوسیم.

این حرف‌ها را فردایش که به مرقد امام رفتید به شما زدند؟

نه. در همان جلسه که حرف تمام شد، دست به نقد خیلی‌ها آمدند این حرف‌ها را زدند. بعد از جلسه که نماز ظهر بود آمدند من را بوسیدند و تشکر کردند و بعضی‌ها هم فردا که رفتیم برای مرقد، آنجا بیان کردند.

هیچ کس اعتراضی نکرد؟ همه موافق بودند؟

نه، کسی اعتراضی نکرد.

با این وضعیت، فکر می‌کنید که صلاحیت ایشان برای خبرگان رهبری تائید شود؟

به صورت اولیه، نه. حالا شاید یک حکمت‌هایی باشد که ما ندانیم. روال اول قضیه، نه؛ ایشان دیگر نمی‌تواند بیاید در خبرگان.

شما وقتی که صحبت کردید، عنایت به موضوع رد صلاحیت ایشان داشتید؟

به نظر من، باید{ردصلاحیت}بشود.

دلیل خاصی هم برای این «باید» هست؟

همین مسأله ۸ سال ریاست جمهوری ایشان است.

Share