با انتقاد از عملکرد بیمه ها

تجمع جمعی از داروسازان گیلان برای رفع مشکل طرح دارویار

دبیر انجمن داروسازان گیلان بیان کرد: دارو سازان موسس داروخانه در گیلان خواستار پیگیری رفع مشکلات طرح دارو یار شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دبیر انجمن داروسازان گیلان با اشاره به درخواست دارو سازان استان برای رفع مشکل طرح دارویار گفت: با اجرای طرح دارو یار قرار بود که به دارو سازان استان کمکی شود و سهم دارو به دارو سازان و داروخانه داران افزایش داده شود.

دکتر کیان یعقوبی با بیان اینکه متاسفانه این سهم ۴ ماه است واریز نشده افزود: این امر موجب کمبود بودجه و مشکلات مالی داروسازان استان شده است.

وی همچنین به تجمع جمعی از دارو سازان موسس داروخانه گیلان درروز جمعه ۱۲ آبان اشاره و تصریح کرد: دارو سازان در این تجمع خواستار پیگیری رفع مشکلات طرح دارویار در پرداخت مطالبات داروخانه ها و اصلاح قرارداد یکطرفه بیمه ها با داروخانه ها شدند.

دبیر انجمن داروسازان گیلان با انتقاد از عملکرد بیمه ها افزود: در طرح دارو یار، بابت تاخیر در پرداخت بدون نظم بدهی بیمه ها به داروخانه ها هیچ جریمه ای در نظر گرفته نشده و در نتیجه مطالبات مراکز قرار داد بیمه ها به حیات خلوت بیمه ها برای تصرف امانات مالی مراکز و پرداخت با تاخیر و غیر قابل اتکا تبدیل شده است.

دکتر کیان یعقوبی به عدم پرداخت منظم و به موقع مطالبات داروسازان اشاره کرد و گفت: کنترل افزایش قیمت داروها برای بیماران و افزایش شدید مطالبات داروخانه ها از بیمه ها را ازمزیت اجرای طرح دارو یار است.

وی افزود: اجرای این طرح، باعث شده، فقط با چند ماه تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها، نقدینگی داروخانه ها به طور کامل تخلیه شده و گردش اقتصادی داروخانه ها به علت افزایش چک های برگشتی به شرکت های پخش به صفر برسد.

دبیر انجمن دارو سازان گیلان عدم توان داروخانه ها برای خرید داروهای ضروری بیماران، آسیب به زنجیره تامین دارو اعم از شرکت های پخش و تولید کننده در تامین نقدینگی لازم را از مهمترین پیامد درسا اجرا نشدن این طرح دانست.

Share