بخشدار کوچصفهان خبر داد:

اعضای هیات اجرایی انتخابات مجلس در کوچصفهان انتخاب شدند+ اسامی

حسین‌پور گفت: پس از رای‌گیری مخفی، آقایان شعبان آزموده، محمد پیردیر، محمدرضا حیدری، حسین وفائی، قربان برازنده، محمدرضا گیتی‌پور، سعید محمد ابراهیم‌زاده و مصطفی ریحانی بعنوان معتمدین اصلی بخش کوچصفهان انتخاب شدند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علی حسین‌پور، بخشدار کوچصفهان با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال جاری، گفت: با توجه به اجرای ماده ۳۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیات اجرایی حوزه انتخابیه فرعی کوچصفهان با حضور ۲۹ نفر از معتمدین بخش و نمایندگان هیات نظارت و اعضای حقوقی هیات اجرایی برگزار شد.

نماینده عالی دولت در بخش کوچصفهان افزود: در این جلسه ۲۱ نفر از ۲۹ نفر حاضر، داوطلب عضویت در هیات اجرایی بودند که پس از رای‌گیری مخفی، آقایان شعبان آزموده، محمد پیردیر، محمدرضا حیدری، حسین وفائی، قربان برازنده، محمدرضا گیتی‌پور، سعید محمد ابراهیم‌زاده و مصطفی ریحانی بعنوان معتمدین اصلی و آقایان حمیدرضا امیری، محمدعلی مقسومی، محمد عموئی، رحمان زرین و مهدی طلوع ثبوتی بعنوان معتمدین علی البدل عضو هیات اجرایی انتخاب گردیدند.

Share