ورود خادمین امام رضا (ع) به مناسب هفته کرامت به گیلان

خادمین امام رضا (ع) به مناسب هفته کرامت امروز دوشنبه وارد گیلان شدند.  

خادمین امام رضا (ع) به مناسب هفته کرامت امروز دوشنبه وارد گیلان شدند.

 

Share