در جلسه هیات ممیزه دانشگاه صورت گرفت؛

ارتقا مرتبه علمی چهار عضو هیات علمی دانشگاه گیلان + اسامی

اولین جلسه هیات ممیزه دانشگاه گیلان در سال ۱۴۰۲ در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد که در این نشست با ارتقای مرتبه علمی چهار عضو هیات علمی دانشگاه به شرح زیر موافقت به عمل آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اولین جلسه هیات ممیزه دانشگاه گیلان در سال ۱۴۰۲ در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد که در این نشست با ارتقای مرتبه علمی چهار عضو هیات علمی دانشگاه به شرح زیر موافقت به عمل آمد.

– دکتر علی اکبر سالاری‌پور، عضو هیات علمی دانشکده معماری و هنر ارتقا به مرتبه دانشیاری

– دکتر حسینعلی عابددوست، عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری ارتقا به مرتبه دانشیاری

– دکتر حنیف هادی‌پور، عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه ارتقا به مرتبه دانشیاری

– دکتر سینا شکارسرایی، عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه ارتقا به مرتبه دانشیاری

علاوه بر پرونده‌های ارتقا مرتبه، یک مورد درخواست فرصت مطالعاتی نیز مطرح و تصمیم‌گیری شد.

Share