لزوم شفاف سازی میراث فرهنگی گیلان؛

آیا فشار و سفارشی برای انتصاب ریاست توسعه و گردشگری گیلان آمده است؟

با توجه به اینکه نماینده شرکت توسعه و گردشگری باید از خانواده سازمان میراث و جزو آن سازمان باشد چطور و به سفارش چه شخص یا اشخاصی مدیر کل میراث استان کارمند غیرمرتبط و حقوق بگیر شرکت برق را به عنوان نماینده میراث و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و گردشگری گیلان معرفی می‌نماید؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،  در گزارش‌های قبلی حکایت گیلان از تلاش‌های جدی یکی از نمایندگان برای انتصاب یکی از نزدیکان دفتر خود در ریاست توسعه و گردشگری گیلان گفته شده است. حالا آخرین شنیده ها حاکی از آن است شرکت توسعه و گردشگری کشور در حال تشکیل هیئت مدیره برای انتخاب رییس جدید است و با فشارهای جدید احتمال انتصاب این کارمند برق استان بیشتر شده است.

گفتنی است ۹۸ درصد این  شرکت متعلق به وزارت میراث و گردشگری و دو درصد آن متعلق به استان بوده که یک درصد از آن به استانداری و یک درصد به میراث استان تعلق دارد. همیشه هم هر دو نماینده استانداری و اداره میراث از کارمندان حقوق بگیر و رسمی دولت معرفی شده اند که طبق قانون حقوق بگیران دولتی اجازه حضور در هیئت مدیره شرکت دولتی دیگر را ندارند و این امر تخلف محسوب می‌گردد.

حال با توجه به اینکه نماینده شرکت توسعه و گردشگری باید از خانواده سازمان میراث و جزو آن سازمان باشد چطور و به سفارش چه شخص یا اشخاصی مدیر کل میراث استان کارمند غیرمرتبط و حقوق بگیر شرکت برق را به عنوان نماینده میراث و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و گردشگری گیلان معرفی می‌نماید؟ اگر فشاری نیست علت اصرار در این انتخاب عجیب چیست و اگر فشاری هست چرا به نهادهای نظارتی اطلاع رسانی نمی‌شود.

Share