گزارش تصویری رونمایی از تمبر و پلاک ثبتی جشنواره بهار نارنج کومله

ابوالفضل شکری: آئین رونمایی از تمبر جشنواره بهار نارنج کومله و پلاک ثبتی جشنواره با حضور هزاران نفر از مردم و برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری در کومله برگزار شد.

ابوالفضل شکری: آئین رونمایی از تمبر جشنواره بهار نارنج کومله و پلاک ثبتی جشنواره با حضور هزاران نفر از مردم و برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری در کومله برگزار شد.

Share