گزارش تصویری جشنواره شکوفه‌های کیوی شهرستان تالش

سونیا قنبری: اولین جشنواره ملی شکوفه‌های کیوی شهرستان تالش با حضور مسئولین استانی و شهرستانی، باغداران، سردخانه داران، تجار و اقشار مختلف مردم در پارک ساحلی شهر چوبر برگزار شد.  

سونیا قنبری: اولین جشنواره ملی شکوفه‌های کیوی شهرستان تالش با حضور مسئولین استانی و شهرستانی، باغداران، سردخانه داران، تجار و اقشار مختلف مردم در پارک ساحلی شهر چوبر برگزار شد.

 

Share