در برنامه ثریا؛

ویدئو) سعید قاسمی به رئیسی: عزیزم! قیمت خیار و گوجه را هم نتوانستی کنترل کنی!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سعید قاسمی در برنامه ثریا خطاب به سید ابراهیم رئیسی گفت: قبل از انتخابات فرمودی که قیمت ها به خارج و برجام ربطی ندارد. خیار و گوجه به تحریم ربطی ندارد؛ اینها داخلی است. دیدی عزیزم؟ نه قیمت خیار و نه قیمت گوجه را نتوانستی کنترل کنی! مردم فول در ۲۲ بهمن آمدند، البته همان طور که خانمی گفت دولت این را به پای خودش نگذارد، مردم حامی انقلاب هستند.

 

Share