در جلسه هیات ممیزه صورت گرفت؛

ارتقای مرتبه علمی ۳ عضو هیات علمی دانشگاه گیلان+ اسامی

هفتمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه گیلان از دوره جدید در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد که در این نشست با ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه به شرح زیر موافقت به عمل آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، هفتمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه گیلان از دوره جدید در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد که در این نشست با ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه به شرح زیر موافقت به عمل آمد.

– دکتر رضا صالح جلالی، عضو هیات علمی دانشکده فنی ارتقا به مرتبه دانشیاری

– دکتر امیر پورفرزاد، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی ارتقا به مرتبه دانشیاری

– دکتر فاطمه صفری، عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه ارتقا به مرتبه دانشیاری

در این جلسه علاوه بر پرونده‌های ارتقا مرتبه، یک مورد درخواست احتساب سوابق پیمانی نیز مطرح و تصمیم گیری شد.

Share