عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس عنوان کرد:

پرداخت تنها ۲۵ درصد بودجه عمرانی | بخش عمرانی همیشه قربانی اعداد غیرواقعی بودجه می‌شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه دولت از ابتدای سال تاکنون فقط ۵۰هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی را پرداخت کرده است که تقریباً یک‌چهارم کل بودجه ۲۱۰هزار میلیارد تومانی این بخش است.

نهبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، جعفر قادری در مصاحبه با رادیو با بیان این‌که جبران کسری‌ها و ناترازی‌ها در بودجه مستلزم چابک‌سازی دولت است گفت: متأسفانه همیشه به‌جای اینکه اول درآمدها مشخص و بعد متناسب با درآمدها هزینه‌ها تعریف شود اول هزینه‌ها تعریف و بعد متناسب با هزینه‌ها، درآمدها مشخص می‌شود و اگر کم‌و‌کسری وجود داشته باشد فقط با اعداد و ارقام بازی می‌کنند.

وی اظهار داشت: وقتی امیدی به افزایش قیمت نفت وجود ندارد یا امکان تحقق میزان فروش نفت خیلی کم است یا بیش از یک حد معقولی نمی‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد یا امکان فروش سهام دولت در بازار بورس وجود ندارد و همین‌طور بحث مولد‌سازی دارایی‌ها به‌دلیل وجود نگرانی و ترس از دستگاه‌های نظارتی خیلی اجرایی نمی‌شود اعداد و ارقامی که برای توازن در بودجه می‌آید اغلب جنبه واقعی ندارد و در پایان سال بخشی از هزینه‌ها که قربانی این اعداد و ارقام غیرواقعی می‌شود بخش عمرانی بودجه است.

نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مجموع بودجه سال ۱۴۰۱ یک هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است که سهم بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از این میزان بودجه کمتر از ۱۵ درصد یعنی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است.

وی در ادامه افزود: متأسفانه دولت از ابتدای سال تا کنون فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) را پرداخت کرده است.

قادری گفت: با این روندی که هزینه‌ها در حال افزایش است و سال آینده هم حقوق‌بگیران انتظار افزایش درصد بیشتری از حقوق خود را دارند به‌طور طبیعی این کسری‌ها و ناترازی‌ها در بودجه به‌صورت نهادینه وجود خواهد داشت و مشکلاتی برای کشور پیش خواهد آورد.

وی یادآور شد: به‌نظر می‌رسد دولت باید به‌صورت جدی در بحث کاهش هزینه‌ها، کم کردن تصدیگری‌ها، حذف تشکیلات موازی، واگذاری مجموعه‌های قابل واگذاری ورود پیدا کند و همین‌طور با دادن امتیازهای مختلف شرایطی به وجود آورد که بخش دولتی چابک و کوچک شود تا بتوان این ناترازی‌ها در بودجه را جبران کرد.

Share