توسط دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

اسامی ۳۷ قلم محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجاز اعلام شد

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان اسامی ۳۷ قلم محصولات آرایشی و بهداشتی را که ازسوی مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به عنوان محصولات غیرمجازمعرفی شده‌اند، اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اسامی ۳۷ قلم محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را اعلام کرد.

نسیبه یوسفیان، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان اسامی ۳۷ قلم محصولات آرایشی و بهداشتی را که ازسوی مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به عنوان محصولات غیرمجازمعرفی شده‌اند، اعلام کرد.

 

Share