گزارش تصویری افتتاحیه جام جهانی قطر

بیست و دومین دوره رقابت های جام جهانی فوتبال به میزبان قطر آغاز شد. مراسم افتتاحیه در ورزشگاه البیت خور آغاز شد.

بیست و دومین دوره رقابت های جام جهانی فوتبال به میزبان قطر برگزار می شود و مراسم افتتاحیه در ورزشگاه البیت خور انجام شد. ورزشگاه ۶۰ هزار نفری البیت در ۴۰ کیلومتری شمال دوحه قرار دارد؛ استادیومی که با نام چادرهای مورد استفاده عشایر نامگذاری و طراحی شده است، دورترین ورزشگاه از مرکز دوحه است و سقفی جمع شونده دارد.

Share