دیدگاه معاون سیاسی رییس جمهور به تحولات قفقاز؛

هرگونه تصرف سرزمین‌های دیگر توسط جمهوری آذربایجان، اشغالگرانه است

محمد جمشیدی در توییتر نوشت: جمهوری اسلامی ایران از آزادسازی سرزمین‌های اسلامی و بازگشت آن‌ها به آذربایجان استقبال و حمایت کرد. اینک که آزادسازی محقق شده، هرگونه تصرف سرزمین‌های دیگر، اشغالگرانه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون سیاسی دفتر رییس جمهور با اشاره به آنچه در منطقه قفقاز می‌گذرد با اشاره به رویکرد ایران در استقبال از آزادسازی سرزمین‌های اسلامی و بازگشت آن‌ها به آذربایجان تاکید کرد که هرگونه تصرف سرزمین‌های دیگر، اشغالگرانه است.

محمد جمشیدی در توییتر نوشت: جمهوری اسلامی ایران از آزادسازی سرزمین‌های اسلامی و بازگشت آن‌ها به آذربایجان استقبال و حمایت کرد. اینک که آزادسازی محقق شده، هرگونه تصرف سرزمین‌های دیگر، اشغالگرانه است.

Share