طی موافقت نمایندگان مجلس

طرحی برای مشارکت مردم در طرح‌ها و لوایح در مجلس به صورت عادی بررسی می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق بندی به قانون آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر فراهم نمودن فرصت های لازم جهت مشارکت عموم مردم در مسائل کشور و طرح ها و لوایح مجلس موافقت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از ایرنا، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت که ۶۰ رای موافق و ۱۶۱ رای مخالف نمایندگان سبب شد این تقاضا به تصویب نرسیده وطرح به صورت عادی در مجلس بررسی شود.

راساس ماده واحده ؛ عبارت ” فراهم نمودن فرصت های لازم جهت مشارکت عموم مردم در مسائل کشور و طرح ها و لوایح مجلس ” بعنوان بند ۱۲ ماده ۲۲ قانون آیین نامه اضافه و ماده زیر بعنوان ماده ۷۲ مکرر به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق می‌گردد.

ماده ۷۲ مکرر؛ در راستای بند ۷ اصل سوم قانون اساسی، هیأت رئیسه مجلس مکلف است هر ماه، حداقل یک جلسه با عنوان “جلسه نقد و گفتگو” و با موضوعات؛ مسائل اصلی کشور، مطالبات عمومی مردم، مطالبات اقشار و نیز طرح ها و لوایح مطرح در مجلس تشکیل و با دعوت از نخبگان،انجمن های علمی، احزاب، تشکل های صنفی،سازمان های مردم نهاد، نمایندگان بخش خصوصی و اقشار مختلف برگزار و به استماع نظرات ایشان و نقد و گفتگو حول موضوعات مزبور اقدام نماید. حسب موضوع، حضور مدیران ارشد و روسای دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی، با دعوت هیات رئیسه مجلس ضروری است.

تبصره ۱- موضوع جلسات توسط هیات رئیسه و یا با پیشنهاد حداقل ۵۰ نفر از نمایندگان تعیین می گردد.

تبصره ۲- هیات رئیسه بایستی ترتیبی اتخاذ نماید تا شرایط حضور ذینفعان و سلایق و تفکرات مختلف حول موضوع مطروحه فراهم گردد.

تبصره ۳- امکان و میزان حضور خبرنگاران و رسانه ها و نحوه پوشش جلسات توسط هیات رئیسه و مطابق دستور العمل مصوب هیات رئیسه تعیین می گردد.

تبصره ۴- نمایندگان مجلس و دولت می توانند حداکثر به میزان یک چهارم زمان جلسات را به بیان نظرات خود بپردازند. زمان در اختیار سایر مدعوین بایستی به صورت عادلانه تقسیم گردد. در صورت وجود موافق و مخالف حول یک موضوع، بایستی به نسبت برابر صحبت نمایند.

تبصره ۵- افراد شرکت کننده در جلسات، در بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود آزادند. چنانچه در طول جلسه نسبت به فرد یا افراد حقیقی و حقوقی با ذکر نام، نسبتی داده شود، آن افراد حق خواهند داشت تا در همان جلسه یا جلسات بعد به دفاع از خود بپردازند.

تبصره ۶- سایر موارد مربوط به مدیریت جلسات، اعم از مکان، زمان و شیوه برگزاری، بر اساس دستورالعمل مصوب هیات رئیسه تعیین می گردد.

Share