طی احکامی جداگانه صورت گرفت؛

سه انتصاب جدید در اداره کل صمت گیلان

تیمور پورحیدری طی احکامی جداگانه حسین حاجتی را به عنوان سرپرست اداره صنایع معدنی، حسین یوسفی‌پور را به عنوان سرپرست اداره صنایع غیرفلزی و علی تقی‌زاده را به عنوان سرپرست اداره صنایع فلزی منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیرکل صمت گیلان طی احکامی جداگانه سرپرست اداره صنایع فلزی سرپرست اداره صنایع غیرفلزی و سرپرست اداره صنایع معدنی را منصوب کرد.

تیمور پورحیدری طی احکامی جداگانه حسین حاجتی را به عنوان سرپرست اداره صنایع معدنی، حسین یوسفی‌پور را به عنوان سرپرست اداره صنایع غیرفلزی و علی تقی‌زاده را به عنوان سرپرست اداره صنایع فلزی منصوب کرد.

مدیرکل صمت گیلان همچنین از چابک‌سازی بخش‌های مختلف اداره کل صمت گیلان سخن گفت و افزود: نگاه تخصصی با رویکرد جوانگرایی در دستور کار این اداره کل قرار دارد و اطمینان دارم می‌توانیم با انتصابات هوشمندانه با قدرت بیشتر به سمت پیشبرد اهداف سازمانی حرکت کنیم.

Share