فرهاد شوقی اظهار کرد:

برکناری شهردار رشت پس از هشت ماه اشتباه بزرگی است | این کار آسیب جدی برای شهر رشت است

فرهاد شوقی با بیان اینکه برداشتن شهردار رشت پس از هشت ماه اشتباه بزرگی است تصریح کرد: برکناری شهردار پس از این مدت کوتاه آسیب جدی برای شهر رشت است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از حرف تازه، روز یکشنبه جلسه استیضاح سید امیرحسین علوی، شهردار رشت، برگزار می‌شود. در همین خصوص با فرهاد شوقی عضو اسبق شورای اسلامی شهر رشت گفتگوی کوتاهی داشتیم.

فرهاد شوقی با بیان اینکه برکناری شهردار رشت پس از هشت ماه اشتباه بزرگی است، تصریح کرد: استیضاح و عبور از علوی پس از این مدت کوتاه آسیب جدی برای شهر رشت است.

عضو اسبق شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه اعضای شورا جلسات پرشماری با یکدیگر دارند، خاطرنشان کرد: در سوی مقابل با نخبگان و دلسوزان و دیگر گروه‌های فعال اجتماعی و مردمی در سطح شهر جلسات مستمری ندارند و به همین علت اعضای شورا نظر بسیاری از نخبگان و دلسوزان و فعالین اجتماعی را نمی‌دانند.

شوقی با تاکید بر اینکه بسیاری از مردم از عملکرد شورای ششم رشت رضایت ندارند، اظهار داشت: در سال نخست شورای ششم جز دعوا و درگیری ندیده‌ایم. البته در دوره ما و همچنین در شورای پنجم نیز به همین شکل بود اما انتظار داشتیم اعضای شورای ششم از گذشته درس بگیرند و راه ادوار چهارم و پنجم را ادامه ندهند.

وی که از همکاران علوی در دوره چهارم شورا بوده است در پایان با تاکید بر ضرورت ثبات مدیریتی در راس شهرداری رشت، استیضاح و برکناری احتمالی شهردار را اشتباهی بزرگ دانست و گفت: اعضای شورای ششم نباید اشتباهات دو دوره گذشته را تکرار کنند.

Share