در سومین جلسه هیات ممیزه صورت گرفت؛

ارتقا مرتبه علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

در سومین جلسه هیات ممیزه دانشگاه گیلان در سال ۱۴۰۱ پس از بررسی یک مورد پرونده فرصت مطالعاتی با ارتقای مرتبه علمی سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در سومین جلسه هیات ممیزه دانشگاه گیلان در سال ۱۴۰۱ که صبح امروز (چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۱) در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد پس از بررسی یک مورد پرونده فرصت مطالعاتی با ارتقای مرتبه علمی سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.

اسامی اعضای هیأت علمی ارتقا یافته عبارتند از:

دکتر محمدکیانپور عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی ارتقا به مرتبه استادی

دکتر آریا باباخانی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی ارتقا به مرتبه دانشیاری

دکتر فردین علیخواه عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی ارتقا به مرتبه دانشیاری

Share