به صورت سرزده

مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان از سدهای تاریک و سنگر بازدید کرد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان از سدهای انحراف آب تاریک و سنگر بصورت سرزده بازدید و از نزدیک بر فعالیت های تعمیراتی و آماده سازی این سدها برای سال زراعی آتی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در این بازدید، وحید خرمی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان از نزدیک میزان آمادگی فعالیتهای این سدهای انحراف آب را مورد بررسی قرار داد و گفت: الحمدالله سدهای انحراف آب تاریک و سنگر در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارند.

وی در ادامه از کشاورزان عزیز درخواست نمود که به توصیه های سازمان جهاد کشاورزی توجه و از روان آب‌های موجود برای شخم اولیه اقدام کنند.

Share