رتبه ۱۴۵ در سرعت اینترنت ثابت

ادامه سقوط سرعت اینترنت در ایران+ عکس

بر اساس آخرین گزارش پایگاه SpeedTest سرعت اینترنت موبایل در ایران با سه پله سقوط به رتبه ۸۰ رسید همچنین سرعت اینترنت ثابت نیز با ۴ پله سقوط به رتبه ۱۴۵ تنزل پیدا کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از اقتصاد آنلاین، بر اساس آخرین گزارش پایگاه SpeedTest سرعت اینترنت موبایل در ایران با سه پله سقوط به رتبه ۸۰ رسید.

همچنین سرعت اینترنت ثابت نیز با ۴ پله سقوط به رتبه ۱۴۵ تنزل پیدا کرد.

Share