گزارش تصویری همایش «فرم و نقد در هنر و سینما» در رشت

امیرصالح غنجی: تالار مرکزی رشت با اجرای همایش «فرم و نقد در هنر و سینما» به صورت رسمی با حضور «مسعود فراستی» و پس از ۳ سال وقفه بازگشایی شد.

امیرصالح غنجی: تالار مرکزی رشت با اجرای همایش «فرم و نقد در هنر و سینما» به صورت رسمی با حضور «مسعود فراستی» و پس از ۳ سال وقفه بازگشایی شد.

Share