در جلسه هیات ممیزه دانشگاه گیلان صورت گرفت؛

ارتقای مرتبه علمی چهار عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

در هفتمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه در سال ۱۴۰۰ که در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد با ارتقای مرتبه علمی چهار نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در هفتمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه در سال ۱۴۰۰ که در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد با ارتقای مرتبه علمی چهار نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه موافقت شد.

اسامی اعضای هیأت علمی ارتقا یافته عبارتند از:

– دکتر مجید سیفی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه ارتقا به استادی
– دکتر رامین کوهی کمالی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک ارتقا به استادی
– دکتر محمد کاووسی عضو هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی ارتقا به دانشیاری
– دکتر علی یعقوبی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارتقا به دانشیاری

Share