در دولت سیزدهم:

برنامه‌های وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد منتشر شد

برنامه‌های محمدمهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، برنامه‌های محمدمهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم منتشر شد.

این برنامه‌ها که در ۸۳ صفحه منتشر شده در مقدمه‌اش تاکید کرده که «دولت سیزدهم دولتی فرهنگی خواهد بود» است و چند ملاحظه از جمله پرهیز از نگاه ابزاری به فرهنگ، پرهیز از نگاه جزیره‌ای به فرهنگ، پرهیز از تمرکزگرایی و مرکزگرایی، عدم تمرکز بر شاخص‌های توسعه و استفاه از ظرفیت‌های مردمی و اهالی فرهنگ هنر را مورد توجه قرار داده است.

این برنامه‌ها از طریق فایل زیر قابل دسترسی است:

۰۰۲-۰۴۹-C12

Share