گزارش تصویری جلسه شورای اداری گیلان

مهتاب باقرزاده:جلسه شورای اداری گیلان با حضور مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ظهر روز شنبه برگزار و عباس صابر به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان معرفی شد.

مهتاب باقرزاده:جلسه شورای اداری گیلان با حضور مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ظهر روز شنبه برگزار و عباس صابر به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان معرفی شد.

Share