ادامه پیشروی طالبان؛

سقوط دومین گمرک مرزی افغانستان با ایران به دست طالبان

گمرک مرزی اسلام قلعه چند ساعت قبل و گمرک مرزی ابونصر فراهی هم ساعتی پیش به کنترل نیروهای طالبان درآمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، یک منبع آگاه گفت: نیروهای طالبان توانستند کنترل این دو گمرک مرزی افغانستان با ایران را در دست بگیرند.

این منبع آگاه در گفتگو با عصرایران اظهار کرد: بعد از گمرک مرزی اسلام قلعه، گمرک مرزی ابونصر فراهی هم به دست طالبان سقوط کرد.

 ایران و افغانستان داری ۳ گمرک مرزی هستند که هم اکنون ۲ گمرک مرزی در کنترل طالبان است. گمرک مرزی اسلام قلعه چند ساعت قبل و گمرک مرزی ابونصر فراهی هم ساعتی پیش به کنترل طالبان درآمد.

لطیفی سخنگوی گمرک ایران:

– به دلیل تحولات عصر امروز درگمرک اسلام قلعه و ابونصرفراهی افغانستان، تجار تا اطلاع ثانوی از ارسال محموله های تجاری در رویه های مختلف به مرزهای دوغارون و ماهیرود خودداری کنند.

– از عصر امروز و متاثر از تحولات صورت گرفته در کشور افغانستان در اسلام قلعه ولایت هرات در نزدیک مرز مقابل دوغارون خراسان رضوی و بندر ابونصر فراهی در ولایت فراه افغانستان در مقابل مرز ماهیرود در خراسان جنوبی روند تجارت کشور با افغانستان از عصر امروز متوقف شد.

–  از تجار درخواست می شود تا اطلاع ثانوی از ارسال محموله های تجاری به مرزهای “دوغارون” و “ماهیرود” خودداری کنند.

– مرز میلک در استان سیستان و بلوچستان شامل این محدودیت نیست و فعال است.

Share