گزارش تصویری همایش انتخاباتی بهزاد مقدم نیا در رشت

پریناز جهان مهمانی: در آخرین شب از تبلیغات انتخابات ۱۴۰۰، همایش انتخاباتی بهزاد مقدم نیا، کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر رشت برگزار شد.

پریناز جهان مهمانی: در آخرین شب از تبلیغات انتخابات ۱۴۰۰، همایش انتخاباتی بهزاد مقدم نیا، کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر رشت برگزار شد.

Share