گزارش تصویری تبلیغات انتخابات شورای شهر رشت

مهتاب باقرزاده: فرصت ۷ روزه تبلیغات نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورا از روز پنجشنبه در سراسر کشور آغاز شد و شاهد نصب بنرهای بزرگ، نصب پوستر و پخش تراکتهای انتخاباتی داوطلبان در سطح شهر رشت هستیم.

مهتاب باقرزاده: فرصت ۷ روزه تبلیغات نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورا از روز پنجشنبه در سراسر کشور آغاز شد و شاهد نصب بنرهای بزرگ، نصب پوستر و پخش تراکتهای انتخاباتی داوطلبان در سطح شهر رشت هستیم.

Share