گزارش تصویری انتخابات در دبستان قدس و پردیس بنت الهدی رشت

مهتاب باقرزاده: سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوی و ششمین دوره انتخابات شوراها همزمان با سراسر کشور در رشت درحال برگزاری است و تصاویر زیر مربوط به دبستان قدس و پردیس بنت الهدی می باشد.  

مهتاب باقرزاده: سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوی و ششمین دوره انتخابات شوراها همزمان با سراسر کشور در رشت درحال برگزاری است و تصاویر زیر مربوط به دبستان قدس و پردیس بنت الهدی می باشد.

 

Share