همایش بزرگ روز دختر توسط ستاد بانوان خیزش های مردمی آیت الله رئیسی در گیلان

همایش بزرگ روز دختر توسط ستاد بانوان خیزش های مردمی آیت الله رئیسی در گیلان برگزار شد. در این مراسم سردار مهدی کاظمی پور رئیس ستاد خیزش های مردمی و هاجر تحریری نیک صفت حضور داشتند و حاج سید کاظم موسوی مولودی خوانی کرد.  

همایش بزرگ روز دختر توسط ستاد بانوان خیزش های مردمی آیت الله رئیسی در گیلان برگزار شد. در این مراسم سردار مهدی کاظمی پور رئیس ستاد خیزش های مردمی و هاجر تحریری نیک صفت حضور داشتند و حاج سید کاظم موسوی مولودی خوانی کرد.

 

Share