محمد حسین واثق کارگرنیا عنوان کرد:

جذب سرمایه گذار در پروژه های عمرانی | وابستگی درآمد شهرداری به ساخت و ساز

کارگرنیا با تاکید بر اینکه اجرای بسیاری از پروژه های عمرانی، به واسطه کمبود و فقدان منابع مالی در صف انتظار قرار دارند بیان کرد: اجرای پروژه های عمرانی در حوزه حمل و نقل یکی از نیازهای اصلی شهر به منظور کاهش بار ترافیکی است و اجرای چنین پروژه های به جذب منابع مالی فراوان نیاز دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمد حسین واثق کارگرنیا به جذب سرمایه گذار با هدف مشارکت و تسریع بخشیدن به اجرای پروژه های عمرانی تاکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات مالی حاکم بر مجموعه شهرداری اظهار کرد: با توجه به فقدان منابع درآمدی پایدار برای شهرداری رشت، یقینا تامین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های عمرانی با مشکلاتی مواجه است.

واثق کارگرنیا با بیان اینکه شرایط حضور سرمایه گذاران در رشت باید تسهیل شود افزود: حمایت از حضور سرمایه گذاران، نباید تنها در حد شعار باشد و باید با رفع موانع و کاهش بروکراسی اداری، زمینه های مشارکت حداکثری سرمایه گذاران را در پروژه های عمرانی مهیا کرد.

کارگرنیا با تاکید بر اینکه اجرای بسیاری از پروژه های عمرانی، به واسطه کمبود و فقدان منابع مالی در صف انتظار قرار دارند بیان کرد: اجرای پروژه های عمرانی در حوزه حمل و نقل یکی از نیازهای اصلی شهر به منظور کاهش بار ترافیکی است و اجرای چنین پروژه های به جذب منابع مالی فراوان نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شهرداری فاقد منابع درآمد پایدار است تصریح کرد: شهرداری به لحاظ درآمدی به ساخت و ساز وابسته است و باید با ایجاد منابع درآمدی پایدار ضمن عدم وابستگی به ساخت و سازها ، مشکلات مالی شهرداری در حوزه اجرای پروژه ها و … را نیز برطرف کرد.

Share