در اولین جلسه هیات ممیزه دانشگاه صورت گرفت؛

ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

در اولین جلسه هیات ممیزه دانشگاه که در سال جاری برگزار شد با ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در اولین جلسه هیات ممیزه دانشگاه که در سال جاری برگزار شد با ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیأت علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد.

اسامی اعضای هیأت علمی ارتقا یافته عبارتند از:

– دکتر علی عطایی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارتقا به مرتبه استادیاری
– دکتر کمیل بابایی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه ارتقا به مرتبه دانشیاری
– دکتر نادر شعبانی‌پور عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه ارتقا به مرتبه استادی

همچنین در این جلسه، تعداد دو مورد پرونده فرصت مطالعاتی، پنج مورد پرونده احتساب سوابق پیمانی مورد بررسی قرار گرفت.

Share