کارگزار نمونه بیمه روستایی و عشایری بخش مرکزی لنگرود؛

بیمه روستایی و عشایری بخش مرکزی لنگرود بیش از ۳ هزار بیمه شده دارد

کارگزار معین شهرستان لنگرود در گفتگو با دیارمیرزا، گفت: تعداد بیمه شده های این کارگزاری بیش از ۳۲۳۵ نفر است که تعداد جامعه هدف ما ۴۵۰۰ نفر می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طالب کمالی راد، کارگزار نمونه بیمه روستایی و عشایری بخش مرکزی لنگرود و کارگزار معین این شهرستان در گفتگو با دیارمیرزا، گفت: تعداد بیمه شده های این کارگزاری بیش از ۳۲۳۵ نفر است که تعداد جامعه هدف ما ۴۵۰۰ نفر می باشد.

وی ادامه داد: از این تعداد، تعداد بیمه شدگان زن، یک هزار نفر و مرد برابر با ۲۰۴۴ نفر است.

کمالی راد در رابطه با کشاورزان بیمه شده و مددجویان کمیته امداد گفت: تعداد کشاورزان غیر ساکن بیمه شده شامل ۲۰ نفر زن و ۳۰ نفر و همچین تعداد مددجویان کمیته امداد ۴۱ نفر زن و ۲۸ نفر مرد است.

وی در پایان تاکید کرد: طی جلساتی با فرماندار شهرستان لنگرود، بر ارتقای میزان بیمه شدگان روستاییان تصمیم گیری شد.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خود را موظف به توسعه پوشش بیمه‌ای در جهت تعمیم جامعه هدف به بیمه فراگیر افراد غیر مزد بگیر می‌داند. همچنین گسترش فرهنگ بیمه‌ اجتماعی و سهولت دسترس در استفاده از خدمات بیمه‌ای و تنوع بخشیدن و اصلاح نرخ بیمه متناسب با تعهدات از جمله مواردی است که در زمره وظایف صندوق نهادینه شده است.

 

Share