طی حکمی از سوی ساسان کفایی؛

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شفت منصوب شد

در حکمی از سوی ساسان کفایی مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان، «تورج صادقی» به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شفت منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سرپرست  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شفت منصوب شد.

در حکمی از سوی ساسان کفایی مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان، «تورج صادقی» به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شفت منصوب شد.

 پیش از این انتصاب، رضا زمانی مسئولیت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شفت را بر عهده داشت.

Share