در جلسه علنی امروز مجلس؛

اعتبارنامه «دلخوش» و «محمدصالحی» در مجلس تایید شد

اعتبارنامه «حسین محمدصالحی دارانی» منتخب مردم فریدن و «کاظم دلخوش» نماینده صومعه سرا در جلسه علنی امروز مجلس تایید شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اعتبارنامه «حسین محمدصالحی دارانی» منتخب مردم فریدن و «کاظم دلخوش» نماینده صومعه سرا در جلسه علنی امروز مجلس تایید شد.

سخنگوی شعبه ۱۰ گزارش تأیید اعتبارنامه کاظم دلخوش منتخب صومعه‌سرا را در صحن علنی امروز مجلس قرائت کرد و سپس چون معترضی به این اعتبارنامه وجود نداشت قالیباف تأییدیه اعتبارنامه دلخوش را اعلام کرد.

 کمال علیپور خنک‌داری سخنگوی شعبه ۱۰ در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۱ خرداد) گزارش این شعبه درباره اعتبارنامه کاظم دلخوش منتخب صومعه‌سرا را قرائت کرد.

وی افزود: روح‌الله نجابت و علیرضا زاکانی معترضین به اعتبارنامه کاظم دلخوش منتخب صومعه‌سرا بودند اما با بررسی این شعبه و با مذاکرات شفاهی با شورای نگهبان و با اکثریت آرا اعتبارنامه کاظم دلخوش در این شعبه به تأیید رسید.

پس از قرائت گزارش اعتبارنامه منتخب صومعه‌سرا توسط شعبه ۱۰، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اظهار داشت: در رابطه با اعتبارنامه‌های معترضین که به شعبه ارجاع شده است، رسیدگی لازم در شعبه صورت گرفت و در نهایت به تأیید آن شعبه رسیده است و بر همین اساس آئین‌نامه داخلی مجلس اعتبارنامه‌های پیش از این در صحن قرائت شده و به اتفاق  آرا چون معترضی نبود به صورت اجماعی مورد تأیید قرار گرفت.

وی گفت: ‌اگر نمایندگانی به اعتبارنامه آقای دلخوش معترض هستند اظهارات خود را بیان کنند تا در نهایت ما آن را به تأیید بگذاریم.

چون معترضی نسبت به منتخب صومعه‌سرا وجود نداشت قالیباف رئیس مجلس درباره اعتبارنامه دلخوش گفت: این اعتبارنامه به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید.

اعتبارنامه حسین محمدصالحی دارانی تأیید شد

همچنین تسنیم نوشت:

اعتبارنامه منتخب مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت شهر، مورد تأیید قرار گرفت.

علیپور خنکداری سخنگوی شعبه ۱۰ بررسی اعتبار نامه نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۱خرداد) قوه مقننه جوابیه شعبه دهم مجلس شورای اسلامی در رابطه با اعتراض زهره الهیان نسبت به حسین محمد صالحی دارانی منتخب حوزه فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت را قرائت کرد.

Share