گزارش تصویری برداشت و فرآوری چای بهاره در فومن

مهتاب باقرزاده: برداشت و فرآوری چای در باغات گیلان آغاز شده است. چایکاران فومنی نیز برداشت برگ سبز چای را آغاز کرده اند و در کارخانه چایسازی گشت فومن «چای حشمت» به عنوان یکی از کارخانه‌های فعال چایسازی مراحل فرآوری چای انجام می شود.

مهتاب باقرزاده: برداشت و فرآوری چای در باغات گیلان آغاز شده است. چایکاران فومنی نیز برداشت برگ سبز چای را آغاز کرده اند و در کارخانه چایسازی گشت فومن «چای حشمت» به عنوان یکی از کارخانه‌های فعال چایسازی مراحل فرآوری چای انجام می شود.

Share