گزارش تصویری بازدید فرماندار و منتخب مردم بندرانزلی از بخش کرونای بیمارستان شهید بهشتی‎

فرماندار بندرانزلی به همراه احمد دنیامالی نماینده منتخب مردم انزلی در مجلس یازدهم با حضور و سرکشی از بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی از بخش کرونای این بیمارستان بازدید و از بیماران این بخش عیادت کرد.

فرماندار بندرانزلی به همراه احمد دنیامالی نماینده منتخب مردم انزلی در مجلس یازدهم با حضور و سرکشی از بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی از بخش کرونای این بیمارستان بازدید و از بیماران این بخش عیادت کرد.

Share