مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودسر:

تخلیه بیماران از بیمارستان رودسر صحت ندارد | پذیرش بیماران به صورت عادی انجام می‌شود

دکتر آرش یوسفی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودسر گفت: پذیرش بیماران در بیمارستان رودسر به صورت عادی انجام می شود و تخلیه بیماران از بیمارستان و انتقال آنان به بیمارستان های دیگر صحت ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودسر گفت: پذیرش بیماران در بیمارستان رودسر به صورت عادی انجام می شود و تخلیه بیماران از بیمارستان و انتقال آنان به بیمارستان های دیگر صحت ندارد.

دکتر آرش یوسفی با اشاره به شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر تخلیه بیمارستان شهید انصاری رودسر جهت قرنطینه کردن پیشگیری بیماران کرونا اظهار داشت: این موضوع شایعه بوده و تکذیب می شود.

وی با بیان اینکه نباید به اینگونه شایعات توجه شود افزود: مردم اخبار را از طریق منابع موثق و رسانه های معتبر دنبال کنند.

Share