گزارش تصویری وضعیت خیابان‌ها و معابر رشت پس از برف

یک روز پس از توقف بارش برف در شهرستان رشت اگرچه راههای اصلی بازگشایی شده است اما کوچه‌ها و معابر همچنان با مشکلاتی رو به رو است که برای بازگشایی سریعتر نیازمند همکاری اهالی همان منطقه است.

یک روز پس از توقف بارش برف در شهرستان رشت اگرچه راههای اصلی بازگشایی شده است اما کوچه‌ها و معابر همچنان با مشکلاتی رو به رو است که برای بازگشایی سریعتر نیازمند همکاری اهالی همان منطقه است.

Share