گزارش تصویری شب‌های پرشور انتخاباتی در بندرانزلی

این روزها بندر انزلی، گرمترین روزهای خود را سپری می کند و کاندیدای انتخابات با برگزاری سخنرانی های عمومی سعی در جلب آرای مردم دارند. ستاد احمد دنیامالی و حسن خسته بند نیز جمعیت زیادی را به خود دیده و در این بین حمایت صادق درودگر و محمدحسین قربانی نماینده آستانه از دنیامالی جالب توجه […]

این روزها بندر انزلی، گرمترین روزهای خود را سپری می کند و کاندیدای انتخابات با برگزاری سخنرانی های عمومی سعی در جلب آرای مردم دارند. ستاد احمد دنیامالی و حسن خسته بند نیز جمعیت زیادی را به خود دیده و در این بین حمایت صادق درودگر و محمدحسین قربانی نماینده آستانه از دنیامالی جالب توجه است.

 

Share