کاری از سرویس چند رسانه ای دیارمیرزا؛

کلیپ: برف، نعمتی که در گیلان تبدیل به نقمت شد

بارش برف در گیلان و ناتوان مدیران در مدیریت اوضاع مشکلات عمده ای را در سراسر استان برای مردم به وجود آورده است.

بارش برف در گیلان و ناتوان مدیران در مدیریت اوضاع مشکلات عمده ای را در سراسر استان برای مردم به وجود آورده است.

Share