سخنگوی صنعت برق خبر داد:

تعویض یک میلیون کولرگازی فرسوده در مناطق گرمسیر کشور

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در خصوص تصویب طرح تعویض یک میلیون کولر گازی فرسوده در شورای اقتصاد گفت: این طرح می تواند نیاز به احداث ۲ هزار مگاوات نیروگاه جدید را در کشور مرتفع کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سخنگوی صنعت برق در خصوص تصویب طرح تعویض یک میلیون کولر گازی فرسوده در شورای اقتصاد گفت: این طرح می تواند نیاز به احداث ۲ هزار مگاوات نیروگاه جدید را در کشور مرتفع کند.

مصطفی رجبی مشهدی درخصوص ضرورت اجرای این طرح گفت: در ایران بالغ بر۲۲ هزار مگاوات از میزان مصرف برق در فصول گرم و در ساعات اوج مصرف، مربوط به وسایل سرمایشی است که به دلیل افزایش تقاضا، این میزان سالانه روبه افزایش است.

عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیربا اشاره به این که وسایل سرمایشی بیش از ۶۵ درصد از مجموع مصرف برق مناطق گرمسیر یک که عمدتا استان های واقع در سواحل جنوبی کشور را به خود اختصاص می دهند، خاطرنشان کرد: به منظور افزایش بهره وری انرژی در حوزه مصارف سرمایشی، طرح تعویض یک میلیون دستگاه کولرگازی فرسوده در مناطق گرمسیر یک مطرح شد و در ۳۰ دی ماه امسال به تصویب شورای اقتصاد رسید.

رجبی مشهدی تصریح کرد: با تعویض یک میلیون کولر گازی فرسوده در مناطق گرمسیر یک، میزان مصرف این کولرها به ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت که منجر به کاهش ۱۶۰۰ مگاواتی میزان مصرف برق کشور می شود.

سخنگوی صنعت برق با بیان این که اجرای این طرح مزایای فراوانی دارد، اظهارداشت: کاهش هزینه های خانوار، مدیریت بار برق در تابستان به میزان ۱۶۰۰ مگاوات، کاهش مصرف انرژی کشور به میزان حدود ۸میلیارد کیلووات ساعت صرفه جویی برق و ۲ میلیارد متر مکعب مصرف گاز نیروگاه ها از جمله مزایای اجرای این طرح به شمار می رود.

وی توضیح داد: این طرح می تواند نیاز به احداث ۲ هزار مگاوات نیروگاه جدید را در کشور مرتفع کند چرا که برای تامین ۱۶۰۰ مگاوات برق مورد نیاز، باید حداقل دوهزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شود که با در نظر گرفتن دیگر هزینه ها برای احداث خطوط انتقال، پستها و خطوط توزیع نیاز به سرمایه گذاری بیش از بیست هزار میلیارد تومان دارد.

رجبی مشهدی در عین حال با اشاره به این که اجرای این طرح باعث کاهش مصرف گاز کشور نیز خواهد شد، گفت: تعویض یک میلیون کولر گازی فرسوده مناطق گرمسیر یک، به تنهایی باعث کاهش ۲ میلیارد مترمکعب در مصرف سوخت گاز در نیروگاه های کشور خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق در عین حال یاداور شد: با اجرای این مصوبه، تولید داخل نیز رونق خواهد گرفت ودر نهایت باعث راه اندازی خطوط تولید کولرهای گازی با راندمان بالا در کشور خواهد شد و فعال شدن گروه های اجرایی و افزایش اشتغالزایی را نیز به دنبال خواهد داشت.

رجبی مشهدی درخصوص سرمایه گذاری مورد نیاز برای این طرح نیز گفت: میزان سرمایه گذاری برای اجرای این طرح ۶۵۰ میلیون دلار پیش بینی شده است که طی چهار سال به انجام برسد که سهم دولت از این میان ۳۵ درصد تعیین شده است که از محل صرفه جویی سوخت حاصل از اجرای طرح پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین ۳۵ درصد از سرمایه گذاری های مورد نیاز نیز توسط مشترک های داوطلب و ۳۰ درصد نیز توسط شرکت توانیر تامین خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق افزود سهم مشترکین داوطلب نصب کولرهای پربازده به صورت اقساط ۲۴ ماه در قبوض برق مشترکان، پس از نصب کولرهای جدید راندمان بالا و اسقاط کولر فرسوده دریافت خواهد شد.

رجبی مشهدی همچنین در خصوص دوره بازگشت سرمایه این طرح نیز گفت: با توجه به این که هزینه تعویض هر کولر ۶۵۰ دلار معادل ۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، سرمایه گذاری در این طرح دوساله بازگشت داده می شود.

وی همچنین با بیان این که با تصویب شورای اقتصاد، شرکت توانیر مسئول اجرای این طرح خواهد بود، خاطرنشان کرد: کولرهای جدید با بازدهی بالا، توسط سازندگان داخلی تامین خواهد شد که اشتغالزایی مناسبی را در کشور به دنبال خواهد داشت.

Share