انتخابات 98 همراه با دیارمیرزا؛

 اسامی داوطلبان انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه

ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان اشرفیه با نام نویسی ۲۶ داوطلب در ساعت ۱۸ هفتمین روز از ثبت نام پایان یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان اشرفیه با نام نویسی ۲۶ داوطلب در ساعت ۱۸ هفتمین روز از ثبت نام پایان یافت.

 اسامی داوطلبان انتخابات حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه؛

۱. دکترمحمدحسین قربانی پینچاه
۲. دکتر محمدعلی رمضانی دستک
۳. دکتر کیانوش صادق دقیقی
۴. محمدرضا علیرضانژادگوهردانی
۵. ارسلان قاسم نژاد
۶. دکتر نادر رسولی
۷. دکتر حسن شاخصی
۸. دکتر سیدمهدی صادق
۹. دکتر ریحانه احمدی دهکاء
۱۰. جهانبخش رضاپور ششکلی
۱۱. سیدیوسف محمودی کلیدسری
۱۲. هاشم میرتقی حسن کیاده
۱۳. رضا شرمسار
۱۴. مهدی ترابی
۱۵. رضا صالح جلالی
۱۶. علی خیرخواه ثابت قدم
۱۷. علینقی باقرپور
۱۸. فرهاد رضی خوشکاروندانی
۱۹. فاروق نصرجلالی
۲۰. حامد قربانی
۲۱. رضا الوانی
۲۲. دکتر محمدعلی ثابتی امیرهنده
۲۳. دکترمحمدشعبانی لسکوکلایه
۲۴. فاطمه رمضان نژاد
۲۵. سمانه اغراضی
۲۶. موسی روزبه

گفتنی است از این تعداد، ۲۳ نفر مرد و ۳ نفر از داوطلبان ورود به مجلس یازدهم زن هستند.

Share