با حکم رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان

مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری منصوب شد

طی حکمی از سوی محمد علی محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، علیرضا محمدی گرفمی به سمت مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری این سازمان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی حکمی از سوی محمد علی محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، علیرضا محمدی گرفمی به سمت مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری این سازمان منصوب شد.

گفتنی است پیش از این کیمیا تنهایی مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری بود.

دکتر علیرضا محمدی گرفمی مدرس دانشگاه و مشاور برنامه ریزی گردشگری است.

Share