سربازی، معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان:

عرصه مورد تهاجم کاهوی آبی محدود است | احتمال افت غلظت اکسیژن و مرگ و میر آبزیان وجود دارد

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: در حال حاضر عرصه مورد تهاجم کاهوی آبی در استان محدود است و باید به صورت مکانیکی جمع آوری شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: در حال حاضر عرصه مورد تهاجم کاهوی آبی در استان محدود است و باید به صورت مکانیکی جمع آوری شود.

منصور سربازی  با بیان اینکه گیاه کاهوی آبی در فضای آزاد و دورن برکه ها به راحتی رشد و تکثیر می یابد، افزود: تکثیر گیاه کاهوی آبی بسیار آسان است.

سربازی ادامه داد: در صورت پوشیده شدن کل سطح آب مخزن توسط این گیاه، احتمال افت غلظت اکسیژن و مرگ و میر آبزیان وجود دارد که با کاهش تنوع زیستی بر روی اکوسیستم منطقه تاثیر منفی می گذارد.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان تصریح کرد: رشد کاهوی آبی در آب می تواند باعث تغییرات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک آب و افزایش مواد مغذی نظیر مواد نیتراته، فسفاته، باکتریها و کاهش ph، اکسیژن محلول شود و همچنین این گیاه مهاجم تنوع گونه ای پلانگتون ها را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.

وی افزود: گزارشات حاکی از کاهش تاثیر رشد این گیاه بر نرخ زادآوری و بقای ماهیان و سایر آبزیان اکوسیستم موجود است.

سربازی گفت: برای مقابله با گیاه جمع آوری مکانیکی، استفاده از مواد شیمیایی و مبارزه بیولوژیک بکار گرفته می شود که با توجه به محدود بودن عرصه مورد تهاجم، پیشنهاد می شود از روش مکانیکی برای امحای آن استفاده شود.

Share