معاون امور آب وزارت نیرو خبر داد:

نیمی از چاه‌های غیرمجاز در استان‌های گیلان، مازندران و آذربایجان غربی وجود دارد

قاسم تقی زاده خامسی، معاون امور آب وزارت نیرو اظهار داشت: نیمی از ۳۲۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز کشور در استان‌های گیلان، مازندران و آذربایجان غربی حفر شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، قاسم تقی زاده خامسی با بیان اینکه هم اکنون ۸۰۸ هزار حلقه چاه در کشور حفر شده که ۳۲۰ هزار حلقه از آن غیر مجاز است، گفت: نیمی از ۳۲۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز کشور در استان‌های گیلان، مازندران و آذربایجان غربی حفر شده است.

وی گفت: میزان برداشت آب از چاه‌های مجاز ۴۹ میلیارد مترمکعب و از چاه‌های غیر مجاز ۷/۳ میلیارد مترمکعب است.

معاون امور آب وزارت نیرو ادامه داد: اضافه برداشت از چاه‌های مجاز دغدغه‌ای است که باید تعیین تکلیف شود.

Share