رئیس سازمان برنامه‌ و‌ بودجه:

برای پرداخت سر وقت حقوق همه کارکنان دولت نیاز به بودجه ریزی متناسب داریم

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌ و‌ بودجه نوشت: برای پرداخت سر وقت حقوق همه کارکنان دولت نیاز به بودجه ریزی متناسب داریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد باقر نوبخت در توییتر نوشت؛ برای آنکه امسال حقوق همه کارکنان دولت و تخصیص های عمرانی سر وقت پرداخت شود، حتما نیاز به بودجه ریزی متناسب با شرایط کنونی کشور داریم. می توانیم ۶۲هزار میلیار د تومان از بودجه ۹۸ را در بخش هزینه ها جابجا کرده و ۷۶ هزار میلیارد تومان نیز از منابع مختلف کمک بگیریم.

Share